top of page

FOREBYGGELSE AF STRESS – HVAD GØR DU SOM LEDER?

stress-2051408_1920.jpg

Stress er et meget anvendt ord efterhånden – det er nogle steder ligefrem blevet lidt moderne at sige man har stress. Ordet bliver brugt til at dække mange forskellige situationer på arbejdet.

Ordet bliver ofte anvendt fordi man har travlt, men der er en meget stor forskel på at have travlt og opleve stress. At have travlt, kan være fantastisk – man føler man får noget fra hånden, salget bliver lukket, ordren går hjem, man får færdiggjort en stor opgave man har kæmpet med længe etc. Det giver masser af energi.

Men at opleve stress er straks noget helt andet. Det opleves negativt. Dvs. man er ikke altid nærværende når man kommer hjem fra arbejde, man er dårligt forberedt til møderne, man afslutter ikke opgaverne, overskrider deadlines, siger ja til for meget – det kan være en ond spiral at komme ud af.

…Og stress er en folkesygdom – prøv at se nedenfor hvor vi har taget nogle fakta fra stressforeningen.dk:

  • 1.400 danskere dør hvert år af stress.

  • 35.000 danskere er sygemeldt på grund af stress – HVER DAG!

  • 430.000 danskere – svarende til 10-12% af arbejdsstyrken har symptomer på alvorlig stress.

  • Stress er årsag til 30.000 hospitalsindlæggelser om året, og 500.000 kontakter til egen læge.

  • For 10 år siden blev 80% sygemeldt på grund af private årsager og 20% på grund af arbejdspresset. I dag er det omvendt – 80% bliver sygemeldt på grund af et arbejdspres, de ikke kan overkomme.

  • Mellem 30% og 50% af danskerne føler sig ofte eller af og til stressede.

  • Hver 5. der bliver syg af stress, risikerer at miste sit arbejde.

 

Som det fremgår af disse ovenstående fakta, skal stress tages meget seriøst – det er efterhånden blevet en folkesygdom.

Men hvordan håndterer vi så den arbejdsrelaterede stress – hvad gør lederen / HR afdelingen såfremt man har en meget stresset medarbejder som er sygemeldt eller tæt på at sygemelde sig?

Ja meget ofte har virksomheden et eksternt samarbejde med erhvervspsykologer eller psykiatere, som med meget kort varsel kan træde til og hjælpe den pågældende medarbejder.

Men hvad så når man skal tilbage til arbejdspladsen – hvad gør man så med alle sine opgaver, mails og møder?

ET EKSEMPEL:

Medarbejderen henvender sig til dig – som er nærmeste chef, og oplyser følgende:

 ”Jeg har ondt i maven, sover dårligt, jeg skændes mere og mere med min mand, jeg har ingen energi eller handlekraft, og har mistet overblikket over min arbejdssituation – det hele sejler…..”

 

HVAD GØR DU SOM LEDER?

 

Ja her er det svært hvad man helt konkret kan gøre som leder, men det er her NYE Visioner kommer ind i billedet.

Såfremt en medarbejder oplever arbejdsrelateret stress og enten er på vej tilbage fra en stress sygemelding eller er meget tæt på at sygemelde sig på grund af stress, stiller NYE Visioner med en konsulent indenfor 48timer.

Her vil konsulenten og den pågældende medarbejder udarbejde en handlingsplan for hvad der skal til for at undgå en lignende situation opstår igen. En af grundstenene i denne plan vil være at genskabe et 100% overblik over samtlige opgaver som medarbejderen har. For at medarbejderen kan få overblikket tilbage – og dermed klarhed over egen opgavesituation kræver det 2-3 timers kortlægning og strukturering af opgaverne og det er svært at hjælpe medarbejderen før vi har dette overblik.

Og det er lige præcist det som er lederens problem – de har ikke den hemmelige formel til at få genskabt overblikket, og jeg tror også at de fleste vil have svært ved at finde 3 timer til at få givet medarbejderen et godt og realistisk udgangspunkt for at kunne planlægge og prioritere, men også for at kunne forventningsafstemme nye opgaver (hvad kan jeg love? Og måske er det slet ikke realistisk at jeg har tid til at løse denne opgave i næste uge?).

Hvis medarbejderen ikke kan ”styre sin hverdag” – ja, så går det hurtigt galt igen. Det er en af grundene til at stress er sådant et stort problem – masser er gengangere, fordi de ikke har fået værktøjer og metoder til at forebygge mod den dårlige stress og til at beskytte sig selv – derfor havner de i ”suppedasen” igen, og igen – og det kan ingen være tjent med. Hverken medarbejderne, virksomheden eller samfundet. Der skal bæredygtige løsninger til. Lapperi er det nok af.

Hvis du vil vide mere om hvordan du hurtigt får dine stressede medarbejdere tilbage på sporet, og undgår tilbagefald så kontakt os for yderligere informationer.

16-piaulsing_edited.jpg
bottom of page