top of page

Stresspanelet har fejlet

stress-2051408_1920.jpg

Regeringen nedsatte sidste år et stresspanel, som nu har præsenteret 12 forslag til, hvordan man kommer stress til livs i Danmark. Jeg er dog noget tvivlsom over for stresspanelet og ikke mindst de 12 forslag de er kommet med.

 Lad mig uddybe: 

  1. Der tales i meget store overskrifter, og det gør forslagene svære/umulige at implementere. Men meningen er måske, at der skal nedsættes nye udvalg og paneler som skal konkretisere forslagene og gøre dem håndterbare. 

  1. Generelt synes jeg det er meget ærgerligt, at man har valgt ikke at kigge på stress i forhold til arbejdsmarkedet. I dag ved man, at den største del af stress er arbejdsrelateret, så helt at udelade denne del i panelets undersøgelser virker meget forfejlet. 

  1. Man har valgt at kigge meget på, hvad vi kan gøre for de unge mennesker ift. stress – og det er jo bestemt også vigtigt. Et helt konkret forslag kunne have været, at man som en fast del af pensum på læringsanstalterne havde et fag/modul om, hvordan man planlægger og prioritere sit arbejde. Det vil slå 2 fluer med samme smæk. Dels vil det reducere stressen, og det vil også have den konsekvens, at målorienteringen blev større hos de studerende, gennem mere struktur på studiet. Derudover stor sandsynlighed for at resultatet blev bedre – og måske også gennemført på kortere tid. Men også at de kunne holde fri med god samvittighed, fordi der var sat tid af til aflevering/læsning af specifikke ting. Således at de unge mennesker kommer ud til deres første job med nogle gode arbejdsvaner fra starten af. Så ville vi helt sikkert kunne undgå at mange af dem gå ned med stress efterfølgende. 

  1. Hvis man skal til at lovgive om antallet af forældremøder og antallet af opslag på forældreintra så umyndiggør man nærmest skolen og forældrene – det er forældrenes ansvar at sige fra i dialog med skolen, hvis der er for mange møder og for mange opslag. Skulle man gøre noget kunne skolen jo beslutte, at forældreintra holdt fri i weekenden, og måske i hverdagene efter kl. 18.00. 

  1. At den gammeldags meddelelses bog skal indføres, svarer jo til at vi afskaffer mailen, og begynder at skrive breve. Det vil være helt håbløst, og tage alt for lang tid – og hvad tror i lærerne syntes 😊. Jeg kan ikke forestille mig, at de vil synes det er en god idé. Deres mulighed for at kommunikere til alle på en gang, vil blive vanskeliggjort og i det hele taget, vil de skulle bruge meget mere tid på at kommunikere end de gør i dag. 

  1. Der er valg lige om lidt – hvis der kommer et regeringsskifte, fortsætter de så arbejdet med stresspanelets forslag? NEJ. De vil sætte deres egen agenda, og det hele bliver sat i stå. Blot endnu en grund til at nedsættelse af stresspanelet bliver et luftslag. Skulle regeringen fortsætte – så kommer der helt sikkert en række nye ministre til – kaster de sig så over Stresspanelets forslag – NEJ. De vil også sætte deres egen agenda, og skabe deres egen succes.

Vil du vide mere om stressforebyggelse, er du velkommen til at kontakte mig. 

16-piaulsing_edited.jpg

Pia Ulsing

Mobil 42401599 
pu@nyevisioner.dk

bottom of page