top of page

Interview med Allan Auning (AU), CFO hos Danske Spil,

 af Søren Dybdal (SD), Ejer af NYE Visioner. 

consulting-2204253_640 (1).png

SD: Hvordan ser din arbejdsdag ud som CFO hos Danske Spil? 

AU: Der er en lang række møder. Her handler det om udsigterne for fremtiden, hvordan får vi skabt mere værdi for Danske Spil, hvordan får vi eksekveret på strategien. 

Noget som også står højt på min agenda, er hvordan vi i højere grad og gennem automatiseringsløsninger kan bruge indsigt i vores performance til at forudsige fremtiden. Altså være mere datadrevet.  

SD: Hvad syntes du TOPchefens vigtigste opgaver er i dag?

AU: At skabe gode resultater, sammen med og gennem medarbejdere.

Digitaliseringsagendaen, og hvordan vi bruger de nye teknologier, er noget som optager mig meget.  

SD: Hvordan sikrer du dig at dine strategiplaner bliver implementeret, eksekveret og til tiden? 

 

AU: Planerne er udfærdiget så der er plads til forandring, men med overordnet fokus på den udstukne retning.  

Vi søger for at de aktiviteter som sættes i søen, supporterer vores mål/strategi. 

Vi sørger også for at være klar til at håndtere uventede udfordringer.  

SD: Hvordan planlægger og prioriterer du din tid i en meget travl og hektisk hverdag?  

 

AU: Vi skal 12-13 år tilbage hvor jeg første gang var på kursus i Personlig planlægning og effektivitet hos NYE Visioner – jeg bruger værktøjer og metoder fra dette kursus hver dag og hele tiden – jeg er tro mod principperne – og derfor virker de stadig den dag i dag. 

 

SD: Hvad gør du for at få mest muligt ud af de timer du har til rådighed? 

 

AU: Det er vigtigt at jeg styrer dagen, i stedet for at dagen styrer mig. Det giver overskud at være et skridt eller to foran planen. 

Jeg kører mine møder effektivt – der er et klart formål på mine møder, en agenda vi arbejder ud fra. Derudover forsøger jeg også at udvælge de rigtige deltagere, frem for alle deltagere. Så vi får de rigtige diskussioner og grundlaget for at træffe de efterfølgende beslutninger. 

Vi følger agendaen, men der skal også være luft til andre emner. 

Jeg aftaler aldrig møder på mere end 45 minutter – typisk skal jeg videre til et nyt møde, og det vil ikke kunne fungere hvis et møde slutter kl. 14.00 og det næste også starter kl. 14.00.

SD: Hvad gør du for at have overblik over alle dine opgaver?

 

AU: Jeg bruger rigtigt meget tid på at planlægge og prioritere, så jeg hele tiden når det væsentlige på kort og langt sigt.  

Derudover bruger jeg også en del tid på at forberede mig på mine møder, så jeg får det ud af dem jeg skal.

Jeg er parat til at ændre min plan hvis der kommer noget op – og det er muligt fordi jeg har styr på mine ting.  

SD: En person på dit niveau må få rigtigt mange mails hver dag – hvordan håndtere du det? Har en du assistent eller sekretær som hjælper? 

 

AU: Jeg styrer min inbox selv. Ingen mailviser på min pc’er og ingen ”push” på telefonen. Jeg arbejder typisk med mails fra morgenstunden, mellem møderne, og sidst på dagen. Når jeg læser en mail, tager jeg stilling til den, og fjerner den fra inboxen. De opgaver jeg ikke kan løse med det samme, kommer på Outlooks Task Manager.  

Det er min erfaring af hvis der er tale om meget vigtige sager som haster, så ringer folk, eller sms’er mig. Jeg sidder aldrig og venter på en haster mail, siger Allan med et skævt smil …..

 

SD: Stress er jo meget udbredt i Danmark. Hvad gør du for at undgå stress? 

AU: Jeg styrer min hverdag, og er forberedt i de ting jeg går ind i. Jeg skriver alle de opgaver ned – som jeg ikke løser med det samme. Både private og arbejdsrelateret. Så skal jeg ikke gå rundt og huske på dem, og glemmer dem heller ikke, men kan være tilstede i nu’et. Det giver ro.

Inden jeg går hjem, har jeg kigget min kalender og opgaveliste igennem for de næste 2-3 dage, og sikrer mig at det ser fornuftigt ud. Så går jeg hjem med styr på tingene. 

SD: Work-life-balance er det overhovedet muligt på dit niveau? 

 

AU: Det syntes jeg. For mig handler det om at være i nu’et på mit arbejde, men også privat med familie og børn. At jeg har styr på mine ting, giver mig et ekstra overskud.  

 

SD: Hvordan sikre du effektive møder og hvad gør du ved mødedeltagere der er uforberedte. 

 

AU: En klar agenda, hvor den enkeltes ansvar og rolle fremgår er med til at gøre møderne effektive og retningen klar. I agendaen er der taget højde for at der skal være tid til at ventilere ting.  

Hvis der er tale om ting der skal forberedes til mødet, har jeg klart adresseret det til deltageren eller specifikt til enkelt deltagere i agendaen, ligesom der også fremgår hvis de enkelte punkter blot er til orientering.  

Hvis vi ikke kommer gennem punktet, eller der er løse ender, bliver det noteret ned, og nyt møde aftales.  

bottom of page