top of page

Strategi 2021 – 5 gode råd

picture3.jpg

Denne artikel er målrettet til dig, som er leder og har en afdeling på en 10-20 medarbejdere. Den overordnede strategiplan for virksomheden er besluttet og vedtaget. Nu skal du så, som leder, sikrer dig at du får igangsat initiativer for din afdeling, jf. strategiplanen.

Hvad er det for nogle udfordringer vi ofte oplever, der forsinker eksekveringen af strategiplanen:

 1. Målene bliver ikke nedbrudt i delmål.

 2. Den daglige drift fylder så meget, at mange ledere kommer for sent i gang.

 3. Der er ikke afsat tid nok til at få kommunikeret målene til medarbejderne.

 4. Strategiarbejdet er ikke en del af hverdagen.

 5. Der bliver ikke fulgt systematisk op på tiltagene.

I denne del af nyhedsbrevet vil vi kort komme ind på hvordan du sikrer dit 2021 bliver en succes, og hvordan du sikre der løbende bliver fulgt op på de enkelte punkter. Du vil få 5 gode råd som du med fordel kan benytte dig af.

1. Målene bliver ikke nedbrudt i delmål:

Du bliver nødt til at dele året op i kvartaler og dele disse op i måneder. Når du gør dette, får du et overblik over hvad der skal leveres på af hvem og hvornår. Husk det er ikke alle kvartaler der er lige lange - nogle kvartaler har flere feriedage end andre, og det er især i første del af 2021, hvor der er rigtig mange feriefridage, så her kan du alt andet lige kun levere på en mindre del af planen.

Det er vigtigt du bruger din opgaveliste i Outlook til at få oprettet de forskellige indsatsområder for 2021, det giver dig et godt overblik over hvad du skal eksekvere på, hvornår og samtidig får du mulighed for at afsætte tid til at eksekvere på dem. Samtidig får du mulighed for at oprette særlige indsats-, salgs - eller strategiområder som du skal satse på i højere grad end andre. Det er vigtigt du så tidligt som muligt får afsat den nødvendige tid til de sværeste og mest omfangsrige strategiområder, eftersom de kræver mest tid, og oftest er dem der bliver skudt til sidste.

2. Den daglige drift fylder så meget, at mange ledere kommer for sent i gang:

Opgavelisten er iflg. vores mangeårige erfaring et rigtig godt sted til at styre sine opgaver i. Den giver dig følgende fordele:

 1. Simpel at bruge når du har fået den under huden – og det lærer du hurtigt.

 2. Du kan få alle opgaver ind i din egen prioriterede orden – også dine opgaver fra dine mails.

 3. Du kan hurtigt sætte tid af til de store opgaver i din kalender – også opgaver med lang deadline.

 4. Du har altid et komplet overblik over din samlede opgavemængde.

 5. Opgavelisten sikrer at din eksekveringshastighed øges samt at du ikke glemmer at følge op på noget.

 6. Men den vigtigste ting er, at dine opgaver bliver synlige og en del af hverdagen.

Eksempel: Du har et mål om at kundetilfredsheden skal løftes med xx%. For at kunne opfylde dette, har du 5 indsatsområder der skal igangsættes. Dem kan du med fordel sætte ind i nedenstående skema med en deadline og ansvarlig så du løbende sikrer dig eksekveringen og samtidig kan anvende den til at kommunikere til dine medarbejdere hvor langt I er, så der er mulighed for at fejre opfyldelse af delmålene hen over året.

3. Der er ikke afsat tid nok til at få kommunikeret målene til medarbejderne:

Vi oplever at, der på grund af travlhed og fokus på den daglige drift, afsættes for lidt tid til at få strategien ordentligt kommunikeret til medarbejderne – og det er ærgerligt. Jo mere tid du anvender på at skabe forankring og forståelse – desto nemmere bliver det for dig at få strategien implementeret, og det bliver også lettere for medarbejderne at levere på den.

Det er derfor, især med den nuværende Corona situation en mente, af største vigtighed at du igen og igen bruger tid, energi og kræfter på at formidle strategiplanen. Husk at have stort fokus på at forklare hvorfor det er vigtigt at levere på tiltagene, for hvis dine medarbejdere ikke kan se ideen, leverer de ikke på den. Det er trods alt mere motiverende at kende formålet med det man laver, og de fleste medarbejder vil gerne have et meningsfuldt arbejde. Det kan være du skal afsætte tid med den enkelte på deres 1:1 møder og kommunikere formålet et par gange om måneden til at starte med.

4. Strategiarbejdet er ikke en del af hverdagen:

Du kender sikkert den gode gamle RIR model, men hvis du ikke gør, vil jeg lige opsummere den.

RIR står for Ressourcer, Indsatser og Resultater. Dvs. du skal sørge for der bliver lagt ressourcer i at få skabt nogle indsatser der skaber resultater. Hvis du har ressourcerne, men de gør de forkerte indsatser, så får du også de helt forkerte resultater.

Nedenstående skema kan hjælpe dig med at få sat noget de rigtige skibe i søen og få fulgt op på tingene. Du bliver nødt til løbende at få dine medarbejderes accept på at de kan levere på de aftalte indsatsområder. Der er for sent at medarbejderne kommer i november måned og fortæller de er 40% bagud med et indsatsområde.

 

 

 

5. Der bliver ikke fulgt Systematisk op på tiltagene: 

Hvis du ikke har et klart overblik over hvilke områder du skal følge op på samt hvornår, er der en stor sandsynlighed for du kommer længere og længere bagud. Det er derfor af største vigtighed at du på din opgaveliste, opretter alle de indsatsområder som du skal følge op på. Herved vil du hurtigt og let kunne følge op på de ting der er bagud eller de områder som du kan se, vil komme til overskride deadlines.

Vi oplever rigtig mange ledere såvel som medarbejdere, der mangler en løbende og struktureret metode til at følge op på tingene, men du skal huske på, at det er først når du følger op på tingene at der sker noget. Hvis du ikke følger op, ja så sker der ikke noget, og så har du et eller andet sted affundet dig med tingenes tilstand. Men det er jo dig der skal sætte retningen, dig der skal sætte rammerne og derfor er det også dig der bliver nødt til at følge op.

I Outlook kan du oprette opgaver for de områder og indsatser der kræver din løbende opfølgning. Husk også at følge op på dine 1:1 samtaler, det er trods alt dig der skal sikre at medarbejderne udvikler sig på de områder I har aftalt.

Opfølgning er en af de vigtigste ledelsesdiscipliner, og dem der er dygtige til at følge op, er også dem der får mest succes. Mere fremdrift i projekterne, i salget, i møderne giver højere resultater.

Jeg ønsker dig held og lykke med din strategiplan og husk jo mere detaljeret du gør strategiplanen, jo lettere er det for dig selv at levere og følge op den.

16-jensdahlsgaard.jpg

Jens Dahlsgaard

Mobil 61220915 
jd@nyevisioner.dk

bottom of page