top of page

Implementering af strategiplaner

STRATEGI_2.png

Hvis du er leder, har du sikkert beskæftiget dig med strategi, og med stor sandsynlighed rigtig meget i starten af året. Herefter er den måske blevet gemt/glemt, nedprioriteret eller forsømt på anden vis.

Mange virksomheder bruger rigtig meget tid på at udarbejde strategien og mindre tid på at eksekvere på den. Men hvorfor er det gået så galt? Strategi er oprindelig græsk og er sammensat af stratos = hær og agein = føre. Dvs. Den dygtige strateg kan føre sin hær til sejr.

 

De dygtige hærfører i antikkens Grækenland havde hele tiden et overblik over deres tropper og kunne hurtigt navigere og skabe mere slagkraft hvor der var brug for det. Det skal du som leder, også kunne, men hvis du ikke har det fuldstændige overblik over din strategi som hurtigt kan vise dig, hvor du er foran og hvor du er bagud, ja så er kampen på forhånd tabt. Og hvorfor starten kampen med at være bagud?

Du har måske et overblik på en PowerPoint fil, hvorpå alle de strategiske tiltag er nedskrevet.

 

Men hvor meget tid har du løbende afsat til strategiarbejde? Og hvordan sikre du dig, at de rigtige medarbejdere udfører de rigtige opgaver på det rigtige tidspunkt? Outlook kan rigtig meget, men du skal ikke bruge særlig mange funktioner i Outlook for at være syvmileskridt foran dine konkurrenter. Tænk på at Outlook er dit maskinrum. Gør dig fortrolig med opgavelisten i Outlook. Skriv alle dine delmål fra strategien ned og sæt deadline på dem. Nogle elementer tager langt tid at komme i mål med og andre kortere tid. Sæt rigeligt med tid af til de elementer i strategien der tager langt tid at komme i mål med, igen hvis du ikke har tid til at udkæmpe krigen – hvorfor så gå i gang med den? 

Du kan evt. bruge nedenstående skema til at skrive alle de strategiske tiltag ned i. Det giver et overskueligt overblik for hvornår du skal følge op på hvilke initiativer. 

 

 

Når du har det samlede overblik over alle dine strategiske tiltag, bliver det lettere, hurtigere og mere overskueligt at bruge strategien effektivt. Og hvorfor holde store seminarer på flere dage om strategien, hvis den ikke bliver ført ud i livet? 

Husk det er dig, der som leder skal få tingene til at ske, og hvis du ikke følger op på om tingene sker i det tempo de skal ske, er der en risiko for I kommer bagud. Du kan stille dig selv spørgsmålet "Ved jeg, at jeg kommer i mål med strategien?”. Eller – er du typen som ”håber” at komme i mål med strategien og har du udarbejdet en ”slagplan” som sikrer at du kommer i mål med strategien? 

Som leder er eksekvering af strategien og målopnåelse de vigtigste opgaver – det er derfor af største vigtighed at der hver dag og hele tiden arbejdes målrettet og systematisk med strategien. Det er her ovenstående opgaveliste kan være din helt særlige hjælper.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du effektivt implementere din strategiplan, er du velkommen til at kontakte os.

16-jensdahlsgaard.jpg

Jens Dahlsgaard

Mobil 61220915 
jd@nyevisioner.dk

bottom of page