top of page

Tid til fordybelse 

fordybelse.jpg

Nogle opgaver er mere krævende end andre. De vanskelige opgaver løses bedst og hurtigst, hvis du begrænser – eller helt fjerner – forstyrrelserne totalt i et givent tidsrum. 

Når du arbejder med svære og krævende opgaver er det vigtigt, at du ikke bliver forstyrret hele tiden – det betyder nemlig at tingene tager alt for lang tid, og at risikoen for fejl er større. Den opgave der burde tage 2 timer - tager lige pludselig 3 timer eller mere. Og det er ærgerligt, når du ved, at nogle få tiltag, kan spare dig for én time eller mere. Vi vil i det følgende gennemgå de mest almindelig fejlkilder til forstyrrelser, så du kan få tid til fordybelse. 

Vores opfattelse er, at graden af effektivitetstab ved forstyrrelser afhænger meget af den enkelte (nogen er meget lette at forstyrre), ligesom opgavens kompleksitet også er en faktor. 

For nogen vil det som udgangspunkt være stort set umuligt at løse en større opgave i normal arbejdstid. De løses inden eller efter, hvor der er ro – men sådan behøver det ikke at være – du kan gøre mange ting selv for at bedre din arbejdsposition. 

Hjemmearbejdsdag & stillerum 

På mange arbejdspladser er der indført stillerum, det er en glimrende mulighed for dig, når du har brug for at kunne fordybe dig. En anden mulighed er at arbejde hjemmefra, og her er der en ekstra bonus i form af sparet transporttid. Endelig er der muligheden for at tage et headset (ørepropper e.lign.) på så folk ved, at de ikke skal forstyrre dig. Typisk vil din effektivitet stige med 25-35% når du arbejder hjemmefra plus sparet transporttid. Det er særligt hensigtsmæssigt til større og krævende opgave – typisk kan du nå 2-3 arbejdsopgaver af 2-3 timers varighed på én hjemmearbejdsdag, hvilket vil kunne syntes helt umuligt på arbejdet. Det vil også være en god ide at slukke telefonen eller sætte den på lydløs, og så aflytte den én gang i timen, vende tilbage på det uopsættelige, slukke eller sætte på lydløs igen - og arbejde videre én time til etc. på den måde får du et godt flow i dit arbejde. Og der er høj tilgængelighed når du vender tilbage indenfor én time - hvor mange ringer i øvrigt tilbage indenfor én time når du lægger en telefonbesked? 

Et god råd er, hele tiden at have 2-3 hjemmearbejdsdag i kalenderen – det er sjældent muligt med 1-2 ugers varsel at finde en dag uden møder. 

Hvornår har du sidst haft en hjemmearbejdsdag? 

Åbent kontorlandskab 

Der kan være meget larm i et kontorlandskab, ligesom man er synlig – og dermed tilgængelig, og selvom der er gjort mange tiltag for at begrænse larmen, kan det stadig være en udfordring at fordybe sig når der er baggrundsstøj. Men du kan alligevel gøre noget. 

Du kan bede dine medarbejdere eller kollegaer om at respektere dit ønske om ikke at blive forstyrret inden for et givent tidsrum. Det tager toppen af forstyrrelserne, men om det lige hjælper på larmen er mere tvivlsomt. 

Du kan også aftale med en kollega, at han/hun passer din telefon i tidsrummet. Hvis ikke det umiddelbart er muligt, så overvej, om ikke du bare kan sætte telefonsvareren på og tjekke den en gang i timen. Ofte kan de fleste henvendelse vente så længe. 

Kantinen 

Kantinen kan også være en mulighed udenfor spiseperioden. Sjældent brugt – men den står jo tom og klar til brug 21 timer hver dag. 

Telefonen 

Generelt anbefaler vi at du slukker for din telefon eller sætter den på lydløs i alle de situationer hvor du har brug for tid til fordybelse - og ikke vil forstyrres. 

Mailviseren 

Slå mailviserne fra – det koster mange, mange unødige minutter hver dag, at reagere hver gang der kommer en mail – og selvom du har læst den, er den ikke engang færdigbehandlet – derved kommer du til at læse de samme mails flere gange.

Og det er fint at slå den fra på din pc’er – men husk lige mobilen – det kan også give lidt mere ro i privatlivet – og dermed tid til fordybelse, at du ikke hele tiden sidder og lader dig forstyrre af dine mails. 

Hvis du vil vide mere om Tid til fordybelse er du velkommen til at kontakte os. 

16-piaulsing_edited.jpg

Pia Ulsing

Mobil 42401599 
pu@nyevisioner.dk

bottom of page