top of page

Vi er i fuld gang med 2024. Hvad er dine mål? Og hvordan har du tænkt dig at arbejde med din personlige udvikling?  

Picture3.jpg

Når det handler om personlige mål er det vigtigt at have en plan der er realistisk og som indeholder delmål.

 

Vi kender det alle - der er travlt og netop travlhed gør ofte at vi drifter mere end vi udvikler på egne mål. Vi tænker på alle de indsatser vi vil implementere, men ofte bliver alle de gode tanker i hovedet, fordi driften tager styringen.

 

Hvis man vil vokse og dygtiggøre sig selv, er det godt at have noget at styre efter – så ved man også om man er på rette vej og kommer det rigtige sted hen.

 

Man kan arbejde med personlige mål på flere niveauer – og vores god råd og anbefalinger lyder således:

 

  • Gør dine mål synlige så de er en del af hverdagen – Outlooks opgaveliste er her et optimalt værktøj som kan sikre at der kan foretages en effektiv planlægning og prioritering. Hvilke aktioner skal igangsættes? Og hvornår skal du være i mål? Er opgaverne store, kan det være en fordel at bryde dem ned i delopgaver med separate deadlines. Og når sætter du tid af til opgaverne, er sandsynligheden for at du når dem ekstra stor.

 

  • Følg op på dine mål – det er noget som forsømmes – og derfor komme mange aldrig i mål med tingene. Igen er Outlook et fantastisk værktøj der kan hjælpe med en systematisk opfølgning på alt det der skal følges op på.

 

  • Det er vigtigt at egne opgaver ikke nedprioriteres og dermed ikke skubbes foran dig. Her er det vigtigt at sætte tid af i kalenderen så der kan foretages en optimal prioritering når du pludselig indkaldes til et møde der konflikter med egne opgaver.

 

  • Hvis et af målene er at holde MUS og 1:1 samtaler i verdensklasse er det vigtigt at få noteret de vigtige punkter der skal med til næste samtale, og på samme tid sikre en optimal forberedelse til samtalerne. Når vi ikke får forberedt os tilstrækkeligt, kan det ofte blive en sludder for en sladder. Igen er Outlooks opgaveliste et fantastisk værktøj der kan håndtere alle noter der skal huskes både inden og efter samtalerne.

 

  • Når en god idé opstår omkring egne mål, er det vigtigt at få ideen ind i opgavesystemet. De kan indtales via telefonen og automatisk placeres i Outlooks opgavesystem. På denne måde er det nemt at sikre sig, at de gode ideer der ofte kommer til målopfyldelsen, ikke glemmes og dermed ikke bliver til noget som helst.

bjarke3.jpg

Bjarke Elbert

Mobil 52119588

be@nyevisioner.dk

bottom of page