top of page

Hvordan håndterer du som leder en overbelastet medarbejder - inden det går galt?

Coping-with-stress.jpg

 

 

 

Vi lever i en tid, hvor rigtig mange mennesker oplever, at de bliver mere og mere presset på arbejdet og hvor mange oplever, at færre hænder skal løfte flere opgaver. At tingene altid skal gå hurtigt, hjælper også godt til. Det betyder også, at vi oftere ser folk som i deres arbejdsliv er overbelastet og har stor fare for at ende med at gå ned med stress.

Som leder har man hovedansvaret for at opdage den slags situationer i tide – og at handle på det. Det handler om at forebygge stress og tage tingene i opløbet, så medarbejderen ikke går ned med stress. Det er samtidig væsentligt billigere at forebygge end at samle medarbejderen op efter at det er gået galt. At medarbejdere går ned med stress, kan også påvirke virksomhedens image – indad til og udadtil, ligesom det kan være sværere at rekruttere de rette talenter, hvis imaget ikke er for godt. Og så er der den personlige tragedie for medarbejderen og pgl’s familie – det er en kæmpe menneskelig omkostning. Der er derfor rigtigt mange grunde til at være OBS på at medarbejderne er velfungerende.

Her får du nogle gode råd til hvordan du kan forebygge stress hos dine medarbejdere: 

 

Skab tillid til dine medarbejdere – spørg ind til deres trivsel

Det gør du bl.a. ved at have jævnlige 1:1 samtaler med dine medarbejdere. Spørg ind til deres trivsel  og om der er for meget på tallerkenen og vis dem at du interesserer dig for dem. Lyt til hvad medarbejderen siger – også det der ikke nødvendigvis siges med ord! Hvis der er en gensidig tillid, er der meget større chance for at du som leder opdager begyndende stress i tide, både ved selvsyn eller ved at medarbejderen tør sige til, før filmen knækker. Jo før der sættes ind – jo flere løsningsmuligheder er der.

Tag signalerne alvorligt

Hold øje med de gængse stresssignaler – såsom:

  • Medarbejderen har mistet overblikket over arbejdsopgaverne.

  • Medarbejderen begynder at glemme ting.

  • Medarbejderen møder uforberedt op til møder.

  • Medarbejderen overskrider ofte deadlines - eller glemmer deadlines.

  • Medarbejderen trækker sig fra det sociale på arbejdet.

  • Medarbejderen laver flere fejl end normalt.

  • Medarbejderen kommer oftere i konflikter

 

Vær en god rollemodel

Det er vigtigt at du som leder er en god rollemodel for dine medarbejdere og forventningsafstemmer ting og opgaver med dem. Hvis det f.eks. passer dig bedst at skrive mails til dine medarbejdere hver aften kl. 20 når børnene er lagt i seng – så fortæl dem, at du ikke forventer de svarer dig med det samme og at du ikke forventer de har læst dine mails før de møder ind næste morgen kl. 08.00. 

Lad evt. medarbejderen arbejde færre timer i en periode

Hvis du kan se, at en af dine medarbejdere er overbelastet lige nu og her – så kan det måske være en løsning at lade personen arbejde nogle færre timer i en periode. På den måde får personen mulighed for lige at trække vejret og komme ovenpå igen. Det kan også godt være at et par fridage er det der skal til.

Tag arbejdspresset lidt væk – ved at fjerne nogle opgaver

Kig på om det er muligt at fjerne nogle af medarbejderens opgaver for en periode – måske er der en anden i afdelingen som kan tage lidt mere ind, måske er der opgaver der kan udskydes eller måske helt undværes.

Medarbejderen har ikke nødvendigvis for mange opgaver – selvom hun/han er overbelastet

 

Det er vores erfaring gennem mere end 25 år som eksperter i personlig planlægning og effektivitet, herunder arbejde med forebyggelse af stress, og gennem håndtering af 1000 vis af overbelastede/stressede medarbejdere, at medarbejderne ikke nødvendigvis har for mange arbejdsopgaver. Vi vil endda gå så langt som til at sige at medarbejderne sjældent har for mange arbejdsopgaver. Problemet ligger et andet sted. Når man mister overblikket over sine arbejdsopgaver – og dermed mister grebet om sin arbejdssituation går det rigtigt hurtigt galt. Der er løse ende alle vegne, man tager de lette og hurtige opgaver og udskyder de store og vigtige opgaver – og det gør kun tingenes tilstand værre.

 

Når tingene spidser til, kan det som leder være svært at lave varige løsninger – det ender tit i lappeløsninger, og det kan ingen være tjent med. Det skal ganske enkelt professionelle folk til, for at få genskabt medarbejderens overblik, så der kan prioriteres og planlægges, samt indøves effektive arbejdsrutiner som holder på den lange bane.

Tag ansvaret leder

 

Det afgørende er, at du som leder tør blande dig, da du har det overordnede ansvar for dine medarbejderes trivsel. Hvis du ikke tager opgaven på dig, kan du være sikker på, at ingen andre gør det. Det er et stort, men også givende og udfordrende ansvar, der er landet på dine skuldre.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du forebygger stress hos dine medarbejdere, er du velkommen til at kontakte mig:

16-piaulsing_edited.jpg

Pia Ulsing

Mobil 42401599

pu@nyevisioner.dk

bottom of page