top of page

Din rolle som mødeleder

MØde3.png

Mødeledelse er et håndværk som skal læres. Der er ingen som fra starten af, er den perfekte mødeleder. 

Jeg vil her komme med 6 fif til, hvordan du som mødeleder kan hæve overlæggeren for dine møder og få et større udbytte: 

  1. Er mødet overhovedet nødvendigt? Masser af møder kan snildt klares med en mail eller en kort opringning. Det frigiver også tid til ledelse, at du ikke skal løbe rundt til møder. Overvej om du skal gøre dine møder frivillige. Hvis folk syntes dine møder er interessante nok at komme til, skal de nok finde tid i kalenderen. Og hvis ikke der er fuldt program, bør den afsatte tid reduceres fra starten af.​​

  2. Hvem skal med? Hvilke ressourcer skal du have med til mødet for at du kommer i mål med din dagsorden og hvem skal med for at vi kan træffe de nødvendige beslutninger. Ved få deltagere kan der træffes mange beslutninger og med mange deltagere kan der træffes få/ingen beslutninger. En god planlægning er grobund for succes, hvis du fejler i din planlægning af mødet, vil du pr. automatik få et møde som deltagerne finder uinteressant og kedeligt.

  3. Det er vigtigt at agendaen kommer ud i god tid, så deltagerne kan møde velforberedte op. Jo mere der skal forberedes – jo før skal agendaen ud.

  4. Det vil være fint, at du målretter de ting der skal forberedes. Fx under punkt 3, forventer jeg at Pia og Peter, har undersøgt xxxx, og lavet et forslag til hvordan vi kan løse problemet. Fortæl deltagerne hvad de skal forberede sig på og hvad du forventer de bidrager med. Start mødet til tiden Det lyder banalt, men der er alt for mange møder der starter for sent. En klog kursist sagde engang til mig ”Hvis man ikke kan andet, kan man altid komme til tiden for det kræver ingen særlige kompetencer”. Og det er fuldstændig rigtigt. Sørg for, at der er luft mellem dine møder så du selv er klar til tiden.

  5. Led mødet, det er dig der er mødeleder – så vis hvad du duer til. Brug skemaet fra den anden artikel i dette nyhedsbrev som skabelon. Sørg for at tiden holdes på de forskellige punkter, hvis der er et punkt der tager længere tid, skal du have modet til at droppe det/de sidste punkter og tage dem op senere. Slut mødet til tiden, det er også en del af at mestre et godt mødehåndværk.

  6. Opsummering af aftaler/referat. Her kan du igen bruge skemaet til at skrive hvad I er blevet enige om samt hvem der er ansvarlig for hvilke punkter og deadlines. Husk afklaring af om folk kan levere på de aftalte deadlines. Det er lettere at sige fra nu, end at overskride sin deadline. Husk at referatet skal sendes ud lige efter mødet, eller senest dagen efter medens aftalerne stadig er i frisk erindring.

God vind med mødeledelse – og hvis du vil blive endnu bedre end du er i dag er du mere end velkommen til at kontakte mig. 

16-jensdahlsgaard.jpg

Jens Dahlsgaard

Mobil 61 22 09 15 

jd@nyevisioner.dk

bottom of page