top of page

Det er svært at skabe vækst hvis virksomheden ikke kan få ansatte nok
- men der er en overset mulighed som kan løse udfordringen

Employees.jpg

Mange af vores kunder har svært ved at få ansat medarbejdere nok, så de kan opfylde den planlagte vækststrategi. De afslår simpelthen opgaver og kan ikke efterkomme kundernes ønsker.

Her er det klart, at det er vigtigt at fastholde de medarbejdere der allerede er ansat i virksomheden. Den del findes der mange værktøjer til, og netop det at fastholde medarbejderne i virksomheden er en god start.

Jeg ser dog en anden vej som er meget overset i mange virksomheder. Det handler om at effektivisere og her handler det ikke om ”at få mere ud af den enkelte medarbejder” ved at øge den ugentlige arbejdstid eller fylde flere opgaver og møder på. Det er på ingen måde effektivt og vil kun give bagslag både på den korte og den lange bane i form af overbelastninger, som igen kan medføre stresssygemeldinger og flere opsigelser.

Der er andre og bedre muligheder - det handler om at optimere den enkeltes arbejdsprocesser således at der er et optimalt overblik over den samlede mængde af opgaver og møder. Det handler også om at komme på forkant i stedet for bagkant. Tiden kan vi ikke ændre på, men vi kan ændre på måden vi forvalter tiden på. Virksomheder der tager netop dette ansvar, vil på samme tid fastholde deres medarbejdere og samtidig skabe større arbejdsglæde.  

I NYE Visioner lærer vi vores kunder at passe bedre på deres tid og få mere ud af den.  Kort sagt lærer vi den enkelte at arbejde endnu mere effektivt med deres opgaver, mails og møder. Det giver energi at have et optimalt overblik og det sikrer at arbejdsglæden bliver endnu større. Værd at nævne er også den private gevinst som er lig med overskud og nærvær i weekenderne - fordi der er et 100% overblik over samtlige opgaver og planerne for den kommende uge er lavet og sat i system, inden kontoret forlades fredag eftermiddag.

Når vi ser på den besparelse vores kursister opnår ved at gennemføre et kursus i personlig planlægning og effektivitet, er det min klare vurdering at hvis den enkelte virksomhed optimerer på bare 15 medarbejderes arbejdsprocesser, vil det svare til en ny medarbejder, og det er jo interessant, hvis man ikke kan få de medarbejdere man har brug for.

Kontakt mig gerne hvis du vil vide mere om optimering at arbejdsprocesser

bjarke3.jpg

Bjarke Elbert

Mobil 52119588

be@nyevisioner.dk

bottom of page