top of page

Konkurrencekraft og markedsandele

konkurrence.jpg

 

Flere brancher har store problemer – fx byggebranchen (hoteller, cafeer, mindre detailhandel er i samme båd) som kæmper med stigende råvarer priser, samt leveringsproblemer af materialer, mens andre brancher har fuldt fart frem, men de kan så ikke få arbejdskraft nok, og må dermed sige nej til utallige opgaver. Det er også ærgerligt. Og så er der alle følgeskaderne fra COVID 19 (momslån og andre pakker som nu skal tilbagebetales).

 

For at komme igennem en krise er det vigtigt, at man har en klar plan og en ligeså klar retning for det som skal udrettes i de kommende 6-12 måneder. Dernæst skal der også eksekveres på planen – og det er ledelsens vigtigste opgave. Der skal fuldt fokus på det – der bruges masser af tid på møder, aktiviteter mv. som ikke har noget med realiseringen af strategien at gøre. Det har naturligvis konsekvenser. Måske realiseres strategien for langsomt, måske kun delvist etc. Det er også en kæmpe stor kommunikations øvelse, som ikke skal undervurderes. Det er jo medarbejderne som skal realisere strategien gennem udførelse af konkrete handlinger – og de skal derfor vide, hvorfor vi gør som vi gør. Det har stor indflydelse på deres motivation, at tingene giver mening og at de kan se sig selv i planen. Løbende opfølgning er et must, noget som tit svigtes. Nogle få klik på pc’eren – og så burde man som ledelse kunne se om strategien følges eller ej. Hvis ikke, skal der nok arbejdes lidt med dynamikkens struktur.

 

Der er mange som skærer omkostningerne ned, og det kan så koste på kundeservice og i sidste ende salget. For andre bliver arbejdspresset for højt (hvis der er skåret for dybt) og det kan så koste på stresssygemeldinger og opsigelser. Der er masser af virksomheder, hvor man ikke gider ringe eller skrive til. Responstiden er meget lang -. Hvis der er nogen. Det hele koster. Måske var det bedre at diskutere, hvad kan vi gøre, for at forbedre kundeservicen  – effekten vil jo være stor hvis konkurrenterne samtidig skærer ned.

 

Kan vi optimere på vores interne processer? Kan noget skæres fra, så der frigives mere tid til kunder og udvikling? Digitalisering – er vi i mål, eller er der stadigt noget at gøre. Og er vores organisation kundevendt nok? Og hvad med alle de processer som kunden er inde over? Kan vi gøre det lettere at være kunde – og samtidig spare tid, som igen kan bruges på flere kunder og endnu mere udvikling etc.

 

Det vil også være åbenlyst at tage fat på mødekulturen (det er en vindersag) og det samme med fastholdes af talenter – disse emner har andre beskrevet i dette nyhedsbrev. Men hvad koster det at rekruttere en ny dygtig medarbejder – særligt hvis der er eksterne konsulenter inde over – det koster kassen. Måske var det en bedre strategi at være bedre til at holde på dem vi har. Det er i hvert fald billigere.

 

Hvad med salget – hvordan kan vi sælge mere og samtidig gøre det lettere at være kunde. Når de andre skruer ned – så skruer vi op. Hvad med de nuværende kunder – er vi tæt nok på dem? Opfylder vi deres behov eller er der noget som kan være bedre? Altid først hold på det du har, og når det spiller, kan du sætte ind på at få flere nye kunder. Men der er ingen grund til at sætte utallige initiativer i søen, mens det flyder ud med kunder vi ikke formå at fastholde. Nuværende kunder har ofte et stort overset potentiale. Det lettere at lave forretninger med eksisterende kunder end at skaffe nye kunder.

 

Hvad med markedsføringen – er vi på de rigtige platforme? Får vi nok ud vores indsatser på on-line salget – eller skal der justeres? Eller skal vi udvikle nye digitale salgskanaler? Der er masser af muligheder for dem som formår at tilpasse forretningsmodellen tiden og situationen – der er mange ting man kan gøre i stedet for at fyre og skære ned.

 

Så er der samarbejdspartnere og leverandører  - er der ting i dette samarbejde som kan optimeres og udbygges? Kan interaktionen gøres enklere, lettere og hurtigere – igen, vi kan måske lave bedre forretninger, spare lidt penge samt få mere tid til andre fremadrettede indsatser.

 

Som i kan se er der masser af muligheder – det handler om at kunne se og gribe dem, og så komme i gang.

soren-dybdal.jpg

Søren Dybdal

Mobil 2834 2809

sdybdal@nyevisioner.dk

bottom of page