top of page

Fastholdelse af talenterne

talent.jpg

 

Jeg har tidligere skrevet om effektiv onboarding som skal sikre at nye medarbejdere får en optimal start på den nye arbejdsplads. Det er vigtigt at komme rigtigt fra start så den enkelte kan være effektiv fra dag et. Det er både i virksomhedens og den nye medarbejderes interesse.

Det er mere normalt i dag at prøve mange forskellige jobs af i arbejdslivet og det er ganske vist de færreste der i fremtiden vil blive mange år i den samme virksomhed. Her er det specielt de unge og nyuddannede der nu og i fremtiden vil og har modet, til at skifte job, for at arbejde hos konkurrenten eller skifte til en helt anden profession. Det er klart at det vil stille endnu større krav til virksomhederne og især chefen når vi taler om fastholdelsesdelen.

Hvad skal der så til for at fastholde talenterne?

Det handler ikke kun om en stor lønpakke med tilhørende pension.......det handler i den grad også om meget andet og her 3 vigtige punkter:

  • Opgaverne skal være meningsfyldte og der skal være en høj grad at opfølgning og sparring fra chefens side. Her vil medarbejderen hele tiden ønske sig udfordret og mødt. Det handler om at være synlig i sin ledelse.

  • Den anerkendende tilgang er også vigtig fordi det er blevet et krav fra de unge at de ikke bliver glemt, men hele tiden har en fornemmelse af deres egen udvikling. Det betyder også at den årlige MUS-samtale ikke er tilstrækkelig. Der skal følges op med 1:1 samtaler løbende og gerne hver måned. Er rammerne i orden? Følger du dig godt tilpas i virksomheden? Er opgaverne spændende nok etc

  • Det er også vigtigt at have en klar plan til hvordan man i virksomheden sikrer at der er en optimal work-life balance. Det er et populært begreb, men har virksomheden i virkeligheden en plan for det begreb? Det kan være i form af fleksible arbejdstider, hjemmearbejde, udlandsophold i andre dele af virksomheden, orlovsmuligheder etc.

Det handler ikke kun om fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdsdage og det at tage tidligt på weekend efter en hård uge. Det handler i den grad om at lykkes med opgaverne og samtidig have indflydelse på hvordan de skal løses og tilrettelægges Hvis medarbejderen også lykkes med at være på forkant og ikke på bagkant, har det også en positiv indflydelse på nærværet i fritiden, og dermed er glæden ved at møde ind på arbejdet hver dag meget større - det er nemlig ikke timeantallet vi tilbringer på arbejdspladsen der er udfordringen – det er belastningen af opgaverne der har skylden.

bjarke3.jpg

Bjarke Elbert

Mobil 5211 9588 

be@nyevisioner.dk

bottom of page