top of page

Forebyggelse af arbejdsrelateret stress

Coping-with-stress.jpg

 

Her 3 gode råd til, hvordan du kan ændre dine arbejdsvaner, så det bliver nemmere at forebygge stress.

Der er rigtig mange ting man selv kan gøre for at komme ud af stress og for at forebygge den kommer igen. Her får du 3 gode råd til nogle af de ting du kan gøre:

Skab overblik

Det er vigtigt at skabe overblik over alle sine opgaver. Skriv alle dine opgaver ned et sted (f.eks. Opgavelisten i Outlook). På den måde har du et samlet overblik over alt. Det kan godt være det viser sig, at der er flere opgaver end du vil kunne nå indenfor en given periode. Men hvis du har overblikket over dem skaber det trods alt en vis ro og du vil også kunne se konsekvenserne af, at der er opgaver du må udskyde eller helt opgive at udføre. 

Prioritering

Når du har skabt overblikket over dine opgaver, bliver det meget nemmere for dig at prioritere dem. Husk at det du skal have fokus på i første omgang, er de opgaver som haster mest og er mest vigtige.

  

Tøm hovedet

Det mest anvendte sted hvor vi holder styr på vores opgaver er i vores hoved - noget du skal gå og huske på – men der er altså en grænse for, hvor meget vi kan huske på og jo mere vi forsøger at huske, jo mere skal vores hjerne arbejde på højtryk.

Det er vigtigt at få tømt hovedet hver dag, specielt inden du forlader din arbejdsplads. Få alle opgaver skrevet ned, så der ikke er noget du skal gå og huske på inde i hovedet. Det gælder også alle private gøremål. Kommer du i tanke om noget i løbet af dagen/aftenen, så sørg for straks at få det skrevet ned. Brug opgavelisten i Outlook –  (du har også adgang til opgavelisten fra din mobiltelefon), det er det oplagte sted til at skrive den slags ned.

NYE Visioner har udviklet et koncept til forebyggelse af arbejdsrelateret stress – et koncept som sikre, at du får ændret dine arbejdsvaner – det er en af hjørnestenen til at sikre du ikke rammes af stress. Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte mig.

16-piaulsing_edited.jpg

Pia Ulsing

Mobil 42401599 
pu@nyevisioner.dk

bottom of page