top of page

Effektiv onboarding

Onbording.jpg

At få en god start på arbejdsmarkedet i et nyt job kan for mange være altafgørende for succes, men også det at føle sig velset og at kunne gøre en forskel i sit nye arbejde med det samme, er et must. Det er uden tvivl med til at fastholde den enkelte medarbejder og sikrer at den enkelte har værktøjer og metoder til at være på forkant og ikke bagkant. Det er vigtigt at medarbejderen har de rigtige rammer at arbejde under fra starten af – det er både motiverende, og med til at medarbejderen hurtigt bidrager. Her kan et Outlook kursus, hvor den enkelte lærer at arbejde effektivt, være et solidt bidrag til en god start.

 

Størstedelen af alle virksomheder bruger Outlook som platform. Det betyder at det er her der oprettes møder og kommunikeres med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Hos NYE Visioner oplever vi at næsten 100% af nye medarbejdere ikke får en grundig oplæring og introduktion til Outlook. Det forventes umiddelbart at det bare er noget de fleste har styr på. Desværre er virkeligheden en ganske anden.

 

Alle medarbejdere kan sende en mail og oprette en mødeaftale i kalenderen/Outlook. Enkelte har også styr på funktionen ”autosvar” som jo som eksempel skal tages i brug når der holdes ferie. Dem der ikke kender dette værktøj kan så bruge tid på at opsøge den kollega der kan hjælpe. Hvorfor ikke sikre at alle kender Outlooks muligheder, som kan gøre din hverdag mere effektiv.

 

I gennemsnit bruger medarbejderen mellem 60% og 80% af arbejdstiden på at arbejde i Outlook. Burde alle så ikke være en form for superbrugere? Vi mener at effektiviteten kunne øges betragteligt i alle virksomheder, hvis det blev prioriteret at alle medarbejdere kom på et trænings- eller introforløb i Outlooks mange muligheder. Der er så meget at komme efter! Her kan sagtens være en besparelse på 30 minutter på daglig basis pr. medarbejder – dette alene bør være interessant for alle virksomheder. Et succesfuldt onboarding forløb vil også fastholde de nye medarbejdere bedre.

 

Når vi taler om onboarding har de fleste virksomheder en plan for nye medarbejdere og en del af dem kommer som nyuddannede. De har ikke lært at tilrettelægge og organisere arbejdet – optimalt brug af Outlook er en grundsten heri. Egentlig burde Outlook træning være en del af ethvert studie, for vi ved at den nyuddannede møder Outlook på den første rigtige arbejdsdag i sit helt nye arbejdsliv. At starte i et nye job på en helt ny arbejdsplads er i sig selv stressende. Det handler om at gøre et godt indtryk og at vise sin effektivitet. Her er Outlooks opgavefunktion en god start. Jo før jo bedre og når først den del er på plads, vil det være nemmere at bruge energien på at suge til sig.

 

NYE Visioner har et Outlook-onboarding træningsforløb i optimalt brug af Outlook, der er med til at sikre at nye medarbejdere får en god og optimal start i virksomheden.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os. 

bjarke3.jpg

Bjarke Elbert

Mobil 5211 9588 
be@nyevisioner.dk

bottom of page