top of page

Forebyggelse af arbejdsrelateret stress

Coping-with-stress.jpg

 

  • Vidste du, at der hver dag er 35.000 danskere der er sygemeldt p.g.a stress?

  • Vidste du, at stress er årsag til 30.000 hospitalsindlæggelser om året – og 500.000 kontakter til egen læge?

  • Vidste du, at mellem 30-50% af danskerne ofte eller af og til føler sig stressede? 

  • Vidste du, at rigtig mange af dem der bliver sygemeldt med stress, er ramt af arbejdsrelateret stress – altså et arbejdspres de ikke kan klare.

Vi tror desværre, at ovenstående tal vil stige den kommende tid.

Hverdagen er så småt vendt tilbage for os alle sammen efter COVID 19. Der er for de fleste mennesker gået 1,5 år og rigtig mange af os har helt glemt hvordan hverdagen var før COVID 19. Vi har vænnet os til at arbejde hjemme i større eller mindre omfang, vænnet os til at familien har været mere sammen (på godt og ondt) – og ord som selvisolation, mundbind, håndsprit og test var pludselig en stor del af vores ordforråd. Vi omstillede os så godt vi nu kunne – og for rigtig mange var det meget svært.

Nu skal vi så til at omstille os igen, hverdagen er kommet tilbage – eller er den? Rigtig mange virksomheden har indført hybridarbejdspladser, hvor man f.eks. arbejder 3 dage på kontoret og 2 dage hjemme. Så for dem der fremover arbejder på denne måde – er det jo ikke helt den ”gamle” hverdag der er vendt tilbage, men en ny hverdag, der igen kræver en del omstillinger.

Men en stor del af den ”gamle” hverdag er for de fleste vendt tilbage for fuldt tryk. Der skal smøres madpakker, ungerne skal op om morgenen og i skole, de skal køres til diverse

fritidsinteresser osv. Så nu skal vi have hele ”maskineriet” til at fungere igen, både privat og arbejdsmæssigt. Rigtig mange vil føle sig ekstra presset og dermed er risikoen for at gå ned med stress forhøjet.

I mange virksomheder er man pga. COVID 19 ekstra presset. Man har måske måtte skære ned på medarbejderstaben i coronatiden – og nu er man så igen oppe på fuldt tryk, men med færre hænder. Hos mange har der måske også indsneget sig en del bekymringer man ikke havde før corona – (bliver jeg fyret, lukker min arbejdsplads, bliver jeg eller min familie syg af corona osv.)

Alle disse omstillinger, forandringer, ekstra pres og bekymringer er alle sammen med til at forøge risikoen for at vi får stress.

NYE Visioner har mange års erfaring med at hjælpe medarbejdere som er blevet ramt af arbejdsrelateret stress. Vi har et stresskoncept, som dækker et behov i markedet som ingen andre dækker – der er tale om et meget praktisk hands-on koncept, med en stærk opfølgningsdel, og lokal forankring.

Vores stress-koncept er rettet mod medarbejderen der er ramt af arbejdsrelateret stress og hvis ikke der handles hurtigt kan medarbejderen være på vej mod en sygemelding. Samt medarbejderen som har været ramt af arbejdsrelateret stress og som nu er på vej på arbejde igen – evt. på nedsat tid.

 Det handler bl.a. om at lære medarbejderen:

  • At have et 100% overblik over alle sine opgaver.

  • At planlægge og prioritere

  • At være bevidst om konsekvenserne ved at sige ja og nej til opgaver.

  • At være på forkant i stedet for at være på bagkant.

  • At holde fri når man holder fri. 

Vores stress-koncept tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og udfordringer. Vi starter et forløb med en medarbejder indenfor 48 timer efter den første kontakt og udarbejder sammen med medarbejderen en individuel handlingsplan, som vi så arbejder med de næste ca. 4 måneder. Som en del af konceptet inddrages medarbejderens leder i slutningen af forløbet, og vi udarbejder en 8 ugers plan til lederen, som på den måde bliver i stand til at støtte og hjælpe medarbejderen når vi slipper.  Alt i alt er der således tale om et ca. 6 måneders forløb.

Hvis du vil vide mere om vores unikke stress-koncept er du velkommen til at kontakte Pia Ulsing, Partner og Ekspert i Stressforebyggelse 

16-piaulsing_edited.jpg

Pia Ulsing

Mobil 42401599 
pu@nyevisioner.dk

bottom of page