top of page

Succesfulde projekter

PROJECTS.jpg

Forudsætningen for succes i projektet er en god projektkultur, hvor alle involverede parter tager ansvar, har kompetencer til at udfylde rollerne og udføre arbejdsopgaverne. Det gælder naturligvis projektleder og projektteam, men i høj grad også projektejer, styregruppen og de øvrige interessenter.

3 kendetegn ved gode projekter.

Projektleder

En kvalificeret projektleder er naturligvis afgørende. Projektlederens ledelsesadfærd er et væsentligt succeskriterium. Jonglering med målstyring, estimater, planer og opfølgning er ikke tilstrækkeligt, hvis projektteam og interessenter ikke er motiverede, forstår og respekterer projektets formål, plan, proces og fremgangsmåde. Projektlederens fleksibilitet og evne til at håndtere samspillet i projektgruppen og de ledelsesmæssige udfordringer er langt mere afgørende for succes i fremtidens projekter.

Projektteam

Projektteamet er et væsentligt parameter for at få succes. Projektteamet skal sammensættes efter behov i projektet og de enkeltes kompetencer og personprofiler. Projektmedarbejderne skal som udgangspunkt lave det de synes er sjovt og det de er bedst til. De bedste projekter har medarbejdere, som har passion og lyst til at performe. Succesfulde projekter hvor medarbejdere har drive og laver overvejende det de synes er sjovt og bedst til at tiltrække og fastholde medarbejdere, der tager ansvar for både deres egne opgaver og helheden i projektet. Problemer og udfordringer bliver løst og der skabes fremdrift.

Kunde

Alle projekter har kunder, uanset om de er interne eller eksterne. I de projekter der går godt, har projektleder skabt en god og tillidsfuld relation med kunden samt hjulpet kunden til at blive en beslutningsdygtig kunde, der kan og vil tage nogle valg med rettidig omhu. Projekter er bygget på en lang række af små og store beslutninger, som alle har en betydning for projektets fremdrift og resultat. Latenstiden mellem leverandør og kunde, er her af afgørende betydning. Selv små beslutninger kan begrænse effektiviteten på et projekt. Manglende beslutninger ender ofte med at blive antagelser fra leverandøren, som ikke altid rammer rigtigt.  Derfor er det vigtigt med en beslutningsgearet kunde, som kan træffe beslutninger og må træffe beslutninger. Her har projektlederen en vigtig rolle i at holde møder med kunden og involvere i processen og status for projektet. 

Vi har nu beskrevet 3 afgørende faktorer for succesfulde projekter og ingen af dem kan stå alene, så der er mange bolde at jonglere med for projektlederen.

Det er en super fed følelse, at være en del af sådan et projekt og det giver en god forretning, glade kunder og glade medarbejdere.

lbc_1021-2.jpg

Stina Duevang

Mobil 61612113 
sd@nyevisioner.dk

bottom of page