top of page

Overskrift

PROJECTS.jpg

Forudsætningen for succes i projektet er en god projektkultur, hvor alle involverede parter tager ansvar, har kompetencer til at udfylde rollerne og udføre arbejdsopgaverne. Det gælder naturligvis projektleder og projektteam, men i høj grad også projektejer, styregruppen og de øvrige interessenter.

lbc_1021-2.jpg

Stina Duevang

Mobil 61612113 
sd@nyevisioner.dk

bottom of page