top of page

testimonials

Coping-with-stress.jpg
  • Vidste du, at der hver dag er 35.000 danskere der er sygemeldt p.g.a stress?

  • Vidste du, at stress er årsag til 30.000 hospitalsindlæggelser om året – og 500.000 kontakter til egen læge?

  • Vidste du, at mellem 30%-50% af danskerne ofte eller af og til føler sig stressede? 

  • Vidste du, at rigtig mange af dem der bliver sygemeldt med stress, er ramt af arbejdsrelateret stress – altså et arbejdspres de ikke kan klare.

NYE Visioner har mange års erfaring med at hjælpe medarbejdere som er blevet ramt af arbejdsrelateret stress. Vi har udviklet et stresskoncept, som dækker et behov i markedet som ingen andre dækker –  der er tale om et meget praktisk hands-on koncept, med en stærk opfølgningsdel, og lokal forankring.

Vores stress-koncept er rettet mod medarbejderen der er ramt af arbejdsrelateret stress og hvis ikke der handles hurtigt kan medarbejderen være på vej mod en sygemelding. Samt medarbejderen som har været ramt af arbejdsrelateret stress og som nu er på vej på arbejde igen – evt. på nedsat tid.

 Det handler bl.a. om at lære medarbejderen:

  • At have et 100% overblik over alle sine opgaver.

  • At planlægge og prioritere At være bevidst om konsekvenserne ved at sige ja og nej til opgaver.

  • At være på forkant i stedet for at være på bagkant.

  • At holde fri når man holder fri. 

Vores stress-koncept tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og udfordringer. Vi starter et forløb med en medarbejder indenfor 48 timer efter den første kontakt og udarbejder sammen med medarbejderen en individuel handlingsplan, som vi så arbejder med de næste ca. 4 måneder. Som en del af konceptet inddrages medarbejderens leder i slutningen af forløbet, og vi udarbejder en 8 ugers plan til lederen, som på den måde bliver i stand til at støtte og hjælpe medarbejderen når vi slipper.  Alt i alt er der således tale om et ca. 6 måneders forløb.

Hvis du vil vide mere om vores unikke stress-koncept er du velkommen til at kontakte Pia Ulsing, Partner og Ekspert i Stressforebyggelse 

16-piaulsing_edited.jpg

Pia Ulsing

Mobil 42401599 
pu@nyevisioner.dk

bottom of page