top of page

testimonials

Distance.png

Nogle medarbejdere trives fint med at arbejde hjemmefra, og har oplevelsen af at få mere fra hånden, mens andre har det svært både med at finde motivationen og disciplinen til at håndtere de daglige opgaver.

Uanset hvad, så står du som leder over for en særlig opgave, når der skal ledes på afstand.

 

5 GODE RÅD TIL DIG SOM LEDER NÅR DU LEDER PÅ DISTANCEN:

1: Skab overblik og synlighed over opgaverne


Skab overblikket over alle medarbejdernes opgaver evt. ved at anvende Outlook’s opgaveværktøj. Når alle medarbejderens opgaver er samlet et sted, er det nemmere at få overblikket sammen og dermed få afklaret, hvilke opgaver der skal løses først og hvor meget tid der er til rådighed. Det bliver langt nemmere at forventningsafstemme, hvilke opgaver der skal løses hvornår. Samtidig vil det give medarbejderen ro til at få løst opgaverne når den fornødne tid er afstemt til dem.

Du vil som leder få et langt bedre overblik over den samlede opgavemængde blandt dine medarbejdere, og kan på den måde i højere grad uddelegere til dem der har tid, og planlægge og prioritere på tværs af teamet.

Et eksempel på hvordan man kan arbejde med opgavelisten er vist nederst.

2: Hold 1-1 on-line møder med højere frekvens


Mød dine medarbejdere lidt oftere, så medarbejderne ser dig mere og her kan få forventningsafstemt ugens opgaver og eventuelle udfordringer kan hurtigere afklares, end hvis man kun mødes en gang om måneden.

Vær tydelig i din kommunikation, hvad du forventer af disse møder – drøft evt. med dine medarbejdere hvad de forventer af dig som distanceleder og hvilke forventninger du har til dem.

Fokusér også her på medarbejderens trivsel. Når man arbejder hjemmefra er der en risiko for at arbejde og privatliv flyder sammen, så her er det vigtigt med nogle klare rammer for hvornår man er på arbejde og hvornår man har fri. Sikre dig at opgaverne er afstemt i forhold til den tid der reelt er til rådighed.

Medarbejderne er den vigtigste ressource i virksomheden, hvorfor det her i en Corona tid er endnu vigtigere med tilgængelighed og synlig ledelse. 1-1 møderne er efter vores opfattelse de vigtigste møder overhovedet. Da der her sikres klar forventningsafstemning, motivation og skabes tillid.

3: Koordineringsmøder 

   

Gennemfør ugentlige online møder med dit team, hvor I får koordineret indsatser og afklaret evt. udfordringer – skab synlighed om, hvad der skal ske og prioriteringerne, så alle ved hvem gør hvad, hvornår og hvorfor.

Det kan være en fordel også at have tid til socialt samvær indlagt i disse møder, så alt ikke kun går op i arbejdsopgaverne. Når mange sidder alene hver dag, vil der være et opstået behov for også at have en dialog om andre ting end arbejdet.

Når dine medarbejdere ikke længere har sociale og faglige aktiviteter, er der en risiko for, at de kan savne faglig sparring, eller føle sig ensomme. Det kan derfor være en god idé at dele sociale oplevelser mellem hinanden i teamet. Det bidrager til at sikre et godt sammenhold.

4: Skab klare mål                                                                                                                                         

Når man leder på distancen, er det endnu vigtigere at alle mål er afstemt og tydelige i din organisation. Det stiller endnu større krav til dig i din kommunikation. ”Vores mål er xx og det er det fordi yy”. Spørg ind til medarbejdernes forståelse for målene og giv dig tiden til at få dem rigtig godt afstemt

5: Vis tillid til dine medarbejdere 


Det er vigtigt at de hyppigere 1-1 møder ikke bliver oplevet som kontrol møder, men vis at du som leder tror på dine medarbejdere. Møderne skal opleves som sparring og at du er til rådighed for den enkelte medarbejders eventuelle spørgsmål og udfordringer med de konkrete opgaver. Men husk at give dig tiden til også at tale private forhold, såfremt den enkelte medarbejder har behov for at tale om hvordan det eksempelvis er at arbejde så meget hjemmefra.

EKSEMPEL PÅ OVERBLIK VIA OPGAVELISTEN:

Ved at have alle opgaver fra mails, dem man har i hovedet, opgaver fra møder, gule sedler etc. samlet et sted, øges overblikket markant. Det bliver på den måde langt lettere at forventningsafstemme prioriteringen og planlægningen af de enkelte opgaver. Det skaber synlighed overfor både leder og medarbejder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil vide mere om distanceledelse, er du velkommen til at kontakte os.

16-piaulsing.jpg

Pia Ulsing

Mobil 42401599

pu@nyevisioner.dk

bottom of page