top of page

testimonials

quotes-933816_1920 (1).jpg

Vi lever i en tid, hvor rigtig mange mennesker oplever, at de bliver mere og mere presset på arbejdet og hvor mange oplever, at færre hænder skal løfte flere opgaver. Det betyder også, at vi oftere ser folk som i deres arbejdsliv er voldsomt overbelastet og har stor fare for at ende med at gå ned med stress.

Som leder har man hovedansvaret for at opdage den slags medarbejdere i tide – og at handle på det. Det handler om at forebygge stress og tage tingene i opløbet, således at medarbejderen ikke går ned med stress.

Her får du nogle gode råd til hvordan du kan forebygge stress hos dine medarbejdere: 

 

Skab tillid til dine medarbejdere – spørg ind til deres trivsel

Det gør du bl.a. ved at have jævnlige 1:1 samtaler med dine medarbejdere. Spørg ind til deres trivsel og vis dem at du interesserer dig for dem. Lyt til hvad medarbejderen siger – også det der ikke nødvendigvis siges med ord! Hvis der er en gensidig tillid, er der meget større chance for at du som leder opdager begyndende stress i tide, både ved selvsyn eller ved at medarbejderen tør sige til, før filmen knækker. 

Tag signalerne alvorligt

Hold øje med de gængse stresssignaler – såsom:

  • Medarbejderen har mistet overblikket over arbejdsopgaverne.

  • Medarbejderen begynder at glemme ting.

  • Medarbejderen møder uforberedt op til møder.

  • Medarbejderen overskrider ofte deadlines - eller glemmer deadlines.

  • Medarbejderen trækker sig fra det sociale på arbejdet.

  • Medarbejderen laver flere fejl.

  • Medarbejderen kommer oftere i konflikt.  

Vær en god rollemodel

Det er vigtigt at du som leder er en god rollemodel for dine medarbejdere og forventningsafstemmer ting og opgaver med dem. Hvis det f.eks. passer dig bedst at skrive mails til dine medarbejdere hver aften kl. 22 – så fortæl dem, at du ikke forventer de svarer dig med det samme og at du ikke forventer de har læst dine mails når de møder ind næste morgen kl. 08.00. 

Lad evt. medarbejderen arbejde færre timer i en periode

Hvis du kan se, at en af dine medarbejdere er overbelastet lige nu og her – så kan det måske være en løsning at lade personen arbejde nogle færre timer i en periode. På den måde får personen mulighed for lige at trække vejret og komme ovenpå igen. Det kan også godt være at et par fridage er det der skal til.

Tag arbejdspresset lidt væk – ved at fjerne nogle opgaver

Kig på om det er muligt at fjerne nogle af medarbejderens opgaver for en periode – måske er der en anden i afdelingen som kan tage lidt mere ind, måske er der opgaver der kan udskydes eller måske helt undværes.

Det afgørende er, at du som leder tør blande dig, da du har det overordnede ansvar for dine medarbejderes trivsel. Hvis du ikke tager opgaven på dig, kan du være sikker på, at ingen andre gør det. Det er et stort, men også givende og udfordrende ansvar, der er landet på dine skuldre.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du forebygger stress hos dine medarbejdere, er du velkommen til at kontakte mig:

16-piaulsing_edited.jpg

Pia Ulsing

Mobil 42401599 
pu@nyevisioner.dk

bottom of page