top of page

Stress kommer (næsten altid) fra arbejdspladsen 

hand-968729_1920.jpg

De sidste 10 år er antallet af stressramte stagneret på et uhyggeligt højt niveau. Der er stadig 35.000, som dagligt er sygemeldte med stress. I en artikel fra www.avisen.dk af 30. juni 2017, skriver Psykolog og stifter af Center for Mental Robusthed, Eva Hertz, at ikke engang robuste medarbejdere længere kan klare arbejdslivets krav. Hun udtaler ”800 psykologer blev spurgt, hvilke problemer klienterne kom med, og i 75% af tilfældene var det stress og dårlig trivsel. Det genkender jeg fra min egen praksis, hvor det for 15 år siden drejede sig om skilsmisse, dødsfald og alvorligt syge børn. Nu kommer folk sjældent med noget privat – det er næsten altid noget arbejdsmæssigt". 

Besparelser, målstyring, konstante forandringer og omorganisering, som – hvis de kombineres med dårlig ledelse – tvinger danske lønmodtagere mentalt i knæ. Der er brug for en ledelsesmæssig indsats, så trivslen og balancen mellem krav og ressourcer på arbejdsmarkedet bliver mere ligevægtig. 

Eva Hertz fortæller endvidere, at hun jævnligt sidder overfor stressramte, der virkelig skal bearbejdes for at indse, at det ikke er deres personlige ansvar, at fabrikken, storcentret eller hospitalet fungerer. Hun efterlyser flere støttende, indlevende ledere, der sætter grænser, så medarbejderne ikke bliver overladt til deres egen høje ansvarlighed, når arbejdet skal afgrænses og vurderes. Forebyggelse af stress er med andre ord også i høj grad lederens og virksomhedens ansvar. Der er brug for nogle i de øverste ledelseslag til at sige: ”ja, ja, det er godt nok, at du laver det her i dag, og så ses vi igen på mandag”. 

Der skal bruges mange flere ressourcer på forebyggelse af stress! Erkendelsen af, at stress nu i væsentlig grad udspringer af arbejdsmæssige forhold, gør det hele meget nemmere. Nu ved vi, hvor vi skal lægge vores indsats. En central aktivitet bliver at lære medarbejderne at planlægge og prioritere, så de har et godt overblik. Dermed kan de tilrettelægge arbejdet mere hensigtsmæssigt og dels træffe de rigtige beslutninger, men også stå stærkere i den løbende forventningsafstemning af fremtidige opgaver. 

Der er mange tal i omløb, når omfanget af vores voksende stressproblemer skal gøres op. Men ét tal fremhæver Eva Hertz som helt centralt:

"Hver 6. dødsfald herhjemme er relateret til stress"

Forklaringen på at stresstruede prøver at følge med, begrunder hun dels i, at man mister overblikket og bliver dårligere til at træffe gode beslutninger, når man er stresset. 

Som eksperter i personlig planlægning og effektivitet, er dette også i høj grad vores erfaring: Når først overblikket er væk, går det med stor sandsynlighed galt. 

Lederne mangler konkrete værktøjer

Mange ledere har svært ved at komme med konkrete tiltag til forebyggelse og håndtering af stress. De ved simpelthen ikke, hvad de helt praktisk skal gøre, når først deres medarbejdere har fået stress. Det, at nærmeste leder står famlende eller handlingslammet, når det gælder stressforebyggelse, og stressbehandling, er en katastrofe, da lederen er en vigtig komponent i forholde til at komme stress til livs.

Medarbejderne har ikke lært at planlægge og prioritere

I virkeligheden er det de færreste, der egentlig har lært, hvordan de skaber overblik over deres arbejdssituation; hvordan de planlægger og prioriterer. Bevares, så opfinder folk jo bare deres egne systemer, og det går så efter bedste beskub. Men det er et problem, at alt for mange ikke aner, hvordan de skal tilrettelægge arbejdet. Det giver dårlige arbejdsprocesser, masser af spildtid, dårlige resultatet og forøget risiko for stress.

Det er vores helt klare overbevisning og erfaring, at den bedste måde at forebygge arbejdsrelateret stress på, er ved at have styr på tingene.

NYE Visioner har arbejdet med stressforebyggelse de sidste 18 år - og vi kan også hjælpe dig, dine medarbejder og din virksomhed.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, forebyggelse af arbejdsrelateret stress.

16-piaulsing_edited.jpg

Pia Ulsing

Mobil 42401599
pu@nyevisioner.dk

bottom of page