top of page

Har du succes med dine møder?

MØde3.png

Ja hvad betyder det egentligt at have succes med sine møder? 

I vores verden betyder det bl.a., at:

 • Dine mødedeltagere glæder sig til at deltage i dine møder

 • De oplever et godt højt udbytte af dine møder

 • De oplever der bliver stillet krav til dem, men også at der ”sker noget”

 • Mødedeltagerne er en del af et team som succesfuldt når deadlines og gode resultater

 • Stemningen er altid god, man bliver hørt og involveret.

Mødeledelse er et håndværk som kan læres, og der hvor du er mødeleder, er der hvor du for alvor kan vise dine lederevner og gå forrest.

Nedenfor har vi angivet nogle tips og tricks til at du som mødeleder kan få endnu større succes når du afholder dine møder:

 • Start med at sætte scenen rigtigt fra starten. Hvad er agendaen? Hvad er formålet og målet med mødet? Hvad forventer du af deltagerne og hvor lang tid har vi til hvert emne. 

 • Start eventuelt med en positiv historie. Vi ser lidt for ofte at, fordi der er så mange møder, så er det direkte ned i problemstillingerne med det samme. Men det er vigtigt også at fejre succeserne. Er der en af deltagerne der har over-performet salgsmæssigt? Eller er der en af deltagerne som er kommet godt i mål med sit projekt? 

 • Sørg for at eventuelt inden mødet at have uddelegeret nogle opgaver til deltagerne, så de er forberedte til mødet og oplever at blive involveret. Pas på med at tale for meget, men lad deltagerne komme med deres input. 

 • På mødet har du mulighed for at motivere dine deltagere – mødets succes er i høj udstrækning afgørende for, hvor passioneret du selv gennemfører det og lader din egen motivation og engagement smitte af på deltagerne. 

 • Du har som mødedeltager også ansvaret for at mødet bliver gennemført effektiv og holder tiden, så pas på med at gå for meget i detaljer og løsninger, men prøv at holde helikopterperspektivet hele vejen under mødet. 

 • Sørg for, at du efter hvert emne laver en opsummering så alle deltagere ved hvem gør hvad, hvornår og hvorfor. 

 • Og endelig til sidst – ha’ modet til jævnligt at få dine mødedeltagere til at foretage en evaluering af dine møder. Hvad vil I have mere/mindre af? Er der ting vi skal gøre anderledes på de kommende møder? Men her har du også muligheden for at give feedback den anden vej. Det gør møderne mere levende, effektive og udviklende. 

Vi hører alt for ofte vores kursister sige til os, at mange møder er kedelige og spild af tid. Så øv dig i at være en endnu bedre mødeleder, og vær med at ændre jeres mødekultur i virksomheden. 

Vil du vide mere om effektive møder, er du velkommen til at kontakte os. 

16-jensdahlsgaard.jpg

Jens Dahlsgaard

Mobil 61220915 
jd@nyevisioner.dk

bottom of page